Kalender
5.12.19
Julefrokost Tvis Løb & Motion
17.2.20
Årsmøde i Tvis Badminton

Årsmøde Tvis Badminton 17-02-2020 kl 21.00
 
Dagsorden.
 

Valg af...
Billedserier

Bo i Tvis


Bo i Tvis

Tvis har ca. 1200 indbyggere og ligger ca 6 km. syd-øst for Holstebro. Byen er nok mest kendt for håndbold og har med Team Tvis Holstebro både et herre og et damehold i de bedste ligaer.

Tvis er en by i udvikling og med sine over 700 arbejdspladser alt andet end en soveby. Tvis er i Holstebro Kommunes kommuneplan udnævnt til vækstområde, hvorfor et stort område syd for byen er udlagt til erhvervsområde, ligesom der forventes en pæn forøgelse af indbyggertallet. 

Byen ligger optimalt med adgang til de nærliggende provinsbyer og med den kommende motorvej mod Herning bliver der fra Tvis endnu hurtigere forbindelse med syd og øst.

Tvis tilbyder børnepasning og skolegang til og med 9. klasse og har et rigt fritidstilbud. Desuden er sognegården og købmanden med til at servicere byens borgere.

Har du interesse i at vide mere om byen, så læs videre herunder......

Tvis - en by i vækst

Tvis er en by i vækst - både hvad angår indbyggere og arbejdspladser. De seneste 10 år er indbyggertallet steget 10%.

Fra Kommuneplan 2009:. "I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges ca. 400 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en forventning om at Tvis bliver et af Holstebro bys tre overordnede udbygningsområder". 

Nordvestjylland kan i de kommende år se frem til en motorvej mod Herning. Linieføringen ligger nu fast og Tvis kommer at ligge godt med egen til- og frakørsel på motorvejen. Tvis bliver således som en by syd for Holstebro endnu mere attraktiv for de som pendler mod syd og øst. 

Syd for Tvis er der udlagt et større område til erhverv. Inden for de seneste par år er antallet af virksomheder og arbejdspladser således steget.

Pasningstilbud og skole

I Tvis er der flere dagplejemødre samt en integreret institution med vuggestue og børnehave - Grøftekanten - som har ca. 100 børn. Grøftekanten er nabo til Tvis hallen, Kultursalen og skolen.

 

I et lille og velfungerende bysamfund som i Tvis, er det en stor fordel at overgangen fra børnehavebarn til skoleelev sker med kammerater som man kender, da der kun er een institution og een skole. Det giver tryghed og trivsel.

Tvis Skole har 350 elever  og er en 1-2-sporet grundskole og en 3-4-sporet 8.-9. klasse. Skolen får elever til 8. klasse fra Nr. Felding skole og Halgård Skole.

Tvis Skole har de seneste år været den folkeskole i Holstebro kommune, der har opnået det højeste karaktergennemsnit for de såkaldte bundne fag ved 9. klasses afgangseksamen. Karaktergennemsnittet for Tvis Skoles 9. klasser i 2009/2010, rækkkede endda til en placering som nr. 23 blandt Danmarks 1.027 folkeskoler. I undervisningsministeriets rangliste fra 2011, hvor man kigger på elevernes baggrund, såkaldt socioøkonomisk reference, scorer Tvis Skole en delt 5. plads blandt alle landets folkeskoler.

Selv om karaktergennemsnittet varierer fra årgang til årgang, og andre faktorer spiller ind som kan forskyde karakter-statistikken, så er der ingen tvivl om, at Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og at lærere og ledelse på skolen har en stor del af æren for det. Det skyldes bl.a.også innovative tiltag, som f.eks. læseprojektet ”Orangeriet”, der blev startet op i 2010 for 7.-9. klasserne og endda blev indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger. Ikke underligt, at der opnås gode resultater på Tvis Skole. Nu er karakterer og det faglige niveau ikke de eneste parametre, hvorpå en skole skal bedømmes. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling. Også på denne front udmærker Tvis Skole sig. Senest har skolen i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil. Fra skoleåret 2011 startede skolen op med PALS - Positiv Adfærd gennem Læring og Samspil.

Der er til skolen knyttet to skolefritidsordninger med ialt ca. 120 børn. Lærkereden tager imod fra 0. klasse til og med 2. klasse og Fuglsang har børn fra 3. og 4. klasse.

Idræt for amatører og eliten

Team Tvis Holstebro, som har både et herre og damehold i den bedste danske liga, har sin oprindelse fra Tvis. 

Men for amatørerne er der også masser af muligheder.

I Tvis står man sammen om sporten. Den årlige byfest - Sportsfesten - har således til formål at støtte idrætsforeningerne. 

 I 2012 blev hallen udvidet og fik i den forbindelse nyt navn - Tvis Centret. Det rummer nu også et forenings fitness med mange ugentlige træningshold, samt motionsrum til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer.

Foreningsliv

Tvis har et rigt foreningsliv med flere idrætsforeninger ikke blot inden for de traditionelle sportsgrene en bred palette at tilbyde. Men der er også andre tilbud i alle aldersgrupper. Her på hjemmesiden har vi samlet alle foreninger, så find det der interesserer dig i menuen til højre!

Arbejdspladser

Tvis rummer tre store virksomheder Actona, Tvis Køkkener og Svane Køkkenet (TMK A/S) og Krangården. Men der er også flere små og mellemstore virksomheder bl.a. indenfor industri, service og landbrug. Bl.a. er der dagligvareindkøb i vores lokale købmand på Hovedgaden som har åbent fra 7-19.

Historie

Tvis By, som vi kender i dag, er af nyere dato. Kirken blev bygget i 1887, mejeriet i 1892, og stationen og jernbanen kom i 1904. Herefter var det fastlagt, hvor byen skulle gro frem, og de første huse i hovedgaden blev bygget i starten af det 20. århundrede. I de følgende 60 år kom huse og forretninger til i en jævn strøm og sideveje som Hingebjergvej blev bebygget. En overgang havde Tvis 3 købmænd + brugsforening, og alle forretningstyper var repræsenteret i byen. Forsamlingshuset kom i 1909 og Missionshuset i 1904. Tvis By som det centrale centrum i sognet blev befæstet ved at 3 landskoler i 1964 blev samlet i en ny centralskole. De nye bydele kom frem i denne rækkefølge: 1. Engparken i 70èrne. 2. Bannestrupparken i 80érne. 3. Klostervej i 90èrne. 4. Vestergårdsvænget 2000 - 2010. Er Tvis By af nyere dato, er sognet til gengæld meget gammelt. Den først kendte Tvis bo er Prins Buris, som ejede en gård Tvisel. Man ved ikke om gården lå tæt ved den nuværende by ved Lauralyst, eller om den lå der, hvor Tvis Kloster blev rejst. Men det er Tvisel, som har givet navn til Tvis. "Tvisel" kan oversættes med "de delte vandløb", hvilket passer godt med placeringen ved Tvis Kloster. Det er Prins Buris som skænker området til Benediktiner-munkene, som opfører det mægtige Tvis Kloster i 1160. Tvis Kloster er sognets åndelige centrum igennem århundrede. Da klosteret efter reformationen bliver nedrevet, kommer sognets kirke til at være på området indtil 1887. Den gamle kirkegård er der endnu. Tvis Sogn og Kommune omfattede også Mejdal. Mejdal ønskede selvstændighed og forsøgte i 60érne et oprør mod Tvis dominansen. Mejdal nåede ikke at få sin selvstændighed før begge områder ved kommunalreformen i 1970 blev indlemmet i Holstebro Storkommune.

Har du lyst til at vide mere?

Har dette vakt din interesse for at vide mere om Tvis, så tag kontakt til Borgerforeningen, og vi vil hjælpe med at svare på dine spørgsmål.
Seneste nyt
8.9.19
Nak og æd en svamp i Nordre Plantage
Tvis jagt forening inviterer til en formiddag i Nordre plantage hvor vi finder......