Kalender
17.2.20
Årsmøde i Tvis Badminton

Årsmøde Tvis Badminton 17-02-2020 kl 21.00
 
Dagsorden.
 

Valg af...
Billedserier

Ordinær generalforsamling

5. december 2018

Ordinær Generalforsamling

Tvis Fitness

Tirsdag den 19. februar 2019 kl 18.30
i Tvis Centret

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning for 2018 og visioner for fremtiden

3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget for 2019

6. Valg til bestyrelsen. På valg er Tina Olesen og Else Haubjerg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. Februar 2019
niels@hagelskjaer.dk


Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Tvis Fitness

 Seneste nyt
17.7.19
Sundheds stand-up