Menu
Kalender
2.4.19
Udendørssæsonen i Tvis Krocket og Petanque starter tirsdag d. 2. april kl. 14 på banerne bag tennisbanen.
17.2.20
Årsmøde i Tvis Badminton

Årsmøde Tvis Badminton 17-02-2020 kl 21.00
 
Dagsorden.
 

Valg af...
Billedserier

Medlemstegning


Tvis Borgerforening

Tvis Borgerforening har til formål at fremme og varetage initiativer, som er til glæde og gavn for borgerne i hele Tvis sogn.

Aktiviteter

Tvis Borgerforening arbejder for at gøre Tvis til et endnu bedre sted at bo. Tvis er udpeget som et af Holstebro kommunes vækstcentre, som forventes at tiltrække flere og flere indbyggere. Væksten og tilflytningen kommer dog ikke af sig selv – de rigtige betingelser og forhold skal skabes, og derfor er Borgerforeningen i konstant dialog med Kommunen og andre myndigheder for at fremme f.eks. boligudstykninger, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, byforskønnelse og rekreative tilbud.

Fokusområder i 2017

I 2017 har vi valgt at sætte særligt fokus på følgende:
  • Etablering af ny købmandsbutik
  • Bedre tilkørselsforhold på Herning-vejen
  • Mere trafiksikkerhed ved skolen og børnehaven
  • Etablering af lysløjpe
  • Flere lygtepæle med julebelysning

Arrangementer

Tvis Borgerforening står for Skt. Hans aften i Knuden og under Spil-Sammen-Ugen Borgerløbet og Morgenkaffen. Til jul står vi får juletræstænding sammen med Tvis Kirke. Arrangementerne har til formål at samle byens borgere i et stort fællesskab. Desuden står vi for flagning ved festlige lejligheder og julebelysningen i hele december måned.

Dit medlemskab er således med til at sikre at disse aktiviteter kan fortsætte.

Kommunikation

Tvis Borgerforening orienterer gennem det husstandsomdelte månedsblad Pulsen og hjemmesiden www.tvisby.dk

Tvis Borgerforening er vores fælles forening og er til for alle os, der bor i Tvis sogn. Har du ideer og forslag til, hvad Borgerforeningen bør arbejde på for at gøre Tvis til et endnu bedre sted at bo, er du altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, per telefon eller per e-mail: borgerforening@tvisby.dk

Bliv medlem

Kontingent: 200 kr. for pr. husstand og 100 kr. for enlige.
Kan indbetales kontant til kasserer Arne Brogaard, Smedegårdvej 28, eller
pr. mobile pay 94547.      HUSK AT ANGIVE DIN gade og nr!
Indtaster du også din mailadresse, så får du automatisk en kontingentopkrævning næste år.
Seneste nyt
14.2.19
Invitation til Nak & Æd i Staby 12.3.
Ulfborg Jægerforeningen invitererKom til en spændende aften hvor Jørgen Skouboe......