Vedtægter og Historie
Tilmelding og medlemsoversigt
Diverse gamle billeder
Vi ska’ ha’ det sjovt, og vi ska’ køre på cykel.
Vi ska’ ikke ha’ det så sjovt, at vi ikke får kørt på cykel.
Og vi ska’ ikke køre så meget på cykel, at vi ikke har det sjovt

Træningstider

Mødested: Parkeringspladsen ved Tvis Centret.

Både hold 1 og hold 2 kører organiseret træning med kaptajn.
I det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt kører holdene samlet ud et stykke af vejen, og så deler vi os.
Der vil altid blive tilpasset ud fra fremmøde, så alle kommer hjem med en god oplevelse.

Tirsdag og Torsdag kl. 18:30 (Fra opstart til 1/5 og fra 1/9 til afslutning trænes kl 18)
Hold 1 kører ca. 60-70 km.
Hold 2 kører ca. 45-60 km.
Typisk stigende henover sæsonen.
Tirsdag den mere seriøse og strukturerede træning med intervaller mm., men også muligt at køre med uden intervaller.
Torsdag vil være mere traditionel ”hyggetur” med hvad de fremmødte finder på den aften.

Søndag kl. 9:30
Her vil begge hold køre ture, der ligner torsdagsturene, bare længere.

Begivenheder / Nyheder

Indkaldelse til årsmøde (Generalforsamling) i Tvis Cykelmotion.

Der afholdes årsmøde i Tvis Cykelmotion, fredag den 31. januar 2019 kl. 18:30 i Tvis Centret.
Vi starter kl 18:30 – 19:30 med spisning.

Tilmelding til Jens Holger Larsen,
På mail jhl.tcm@altiboxmail.dk eller mobil 30160167
Senest fredag den 17. januar 2020

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
7. Valg til bestyrelsen
På valg 2020 er kasserer Jens Holm
På valg 2020 er sekretær Brian Nielsen
På valg 2020 er medlem Fin Sejbjerg
Man vælges for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i 2020 er Jens Holger Larsen og Gregor Hein
8. Valg af suppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Overrækkelse af gaver for runde fødselsdage 2019
11. Vigtige arrangementer i 2020
– Tour de Tvis
– Styring af hold 2 / tiltrække og fastholde nye motionister
12. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag den 17. januar 2020

På bestyrelsens vegne / Jens Holger Larsen d. 23-12-2019

Find kontaktoplysninger her