Hovedafdeling

Hovedafdelingen for idrætten i Tvis

Hovedafdelingen blev oprettet pr. 1. januar 2013 i forbindelse med sammenlægningen af alle idrætsklubber og idrætsforeninger i Tvis.
Den oprindelige Tvis Idrætsforening, havde afdelinger i Fodbold, Gymnastik, Badminton, Tennis, Krokket, Petanque & Stavgang samt Amatørteater.
Den oprindelige Tvis Kfum, havde afdelinger i Håndbold og Løb & Motion.
Herudover tilsluttede de selvstændige klubber Tvis Cykelmotion og Tvis Fitness sig sammenslutningen.
Hovedafdelingen er opbygget med en hovedbestyrelse bestående af formændene i de forskellige afdelinger, og et forretningsudvalg, som forestår den daglig drift.

Formål

Formålet med Hovedafdelingen er at samle alle idrætsaktiviteter i Tvis under én paraply.
Dette fremmer samarbejdet på tværs af idrætterne, og styrker sammenholdet i byen.
Der blev i forbindelse med sammenlægningen udskrevet en logokonkurrence, som blev vundet af Peer Østrup-Kristensen. Vinderlogo blev enstemmigt vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde i juni måned 2013. Silhuetterne signalerer aktivitet, dynamik og bevægelse både med og uden bold, hvilket er meget rammende på tværs af de forskellige afdelinger og Tvis i almindelighed.
I Hovedbestyrelsens forretningsudvalg drøftes overordnede linjer og økonomi for Tvis Idræt.
Forretningsudvalget fordeler bl.a. sponsormidler ud blandt aktiviteterne i Tvis Idræt og arbejder på nye initiativer som præsenteres på Hovedbestyrelsesmøder, hvor de drøftes på tværs af aktiviteterne.
Find kontaktoplysninger her