Du er her:Hjem/Jagtforening/INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Mejdal hallens kantine
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Regnskab
Pkt. 4 Indkomne forslag
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent og jagtleje
Pkt. 6 Valg til bestyrelsen
På valg er: Torben Madsen (modtager ikke genvalg)
Karsten Bakman Pedersen (modtager ikke genvalg)
Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Jens Ole Mørup og Tage Jacobsen
Pkt. 8 Valg af 2 billagskontrollanter
På valg er: Leif Aslak og Alex Nygaard
Pkt. 9 Valg af 2 billagskontrollant suppleanter
På valg er: Harry Nielsen og Kjeld Steen Andersen
Pkt. 10 Eventuelt
Pkt. 11 Lodtrækning til bukkejagten
Pkt. 12 Lodtrækning til Dåvildtjagten.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
VIL DU DELTAGE I BUKKEJAGTEN/DÅVILDTJAGTEN SKAL DU MØDE OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

Bestyrelsen ønsker dig og din familie et godt nytår.

Venlig hilsen

Tvis Jagtforening

By |2020-01-17T20:24:59+01:0017 januar 2020|