Du er her:Hjem/Jagtforening/Referat fra Generalforsamling. 23/1 2020 Tvis jagtforening

Referat fra Generalforsamling. 23/1 2020 Tvis jagtforening

Mødet var indkaldt i Mejdal hallens kantine. Der var mødt 56 mand op denne aften.

Ejvind bød velkommen og gav ordet til Harry der var blevet valgt som aftenens dirigent.

1. valg af dirigent Harry Nielsen.

2. formandsberetning.
Ejvind beretter om året der gik bl.a. hvad der blev skudt på fællesjagterne, svampetur, grise aften, trofæaften og skydetræning med Leif og Alex. Der blev overrakt jægerpokal til Asger Halkjær, tillykke med den:]
Der blev delt vingaver ud til Torben og Karsten som har valgt at stoppe i bestyrelsen, tak for hjælpen i bestyrelsen. Leif, Bo, Alex og Ian fik hver to flasker vin for hjælpen i foreningen.
Der blev igen i år uddelt diplomer – Per Nielsen 25 år og Sussane Johansen 25år tillykke.

3. Regnskab.
Per fremlægger årsregnskab, regnskabet gennemgås og godkendes.

4. Indkommende forslag.
Da der lovgivningsmæssigt er blevet brugt nogle ord der kun må bruges af autoriserede revisor, fremlagde bestyrelsen så den nye ordlyd, der så denne kunne sendes til godkendelse ved jægerforbundet. Forslaget godkendt.
Ian havde forslag til då jagt men da der ikke længer er mulighed for at køre i sønder blev forslaget trukket tilbage.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent forblev uændret.

6. Valg til bestyrelsen.
Mathias Kjær Bak og Tage Jacobsen blev valgt ind i bestyrelsen.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Mikkel Jørgensen og Asger Halkjær blev valgt til disse poster.

8. Valg af 2 billagskontrollanter.
Alex og Leif fortsætter.

9. Valg af 2 billagssuppleanter
Kjeld Steen Andersen og Harry Nielsen.

10. Evt.
Der blev snakket lidt om den nok så elskede mårhund. Der er nu to kameraer til rådighed til bekæmpelse af mårhunden. Hvis der skulle være nogle der kunne tænke sig at prøve kræfter med noget reguleringsjagt vil Tage Jacobsen være behjælpelig med dette. Tage opfordre alle til at melde ind hvis der skulle være mårhund i nærheden.
Under eventuelt skulle Ejvind fortælle den kedelige nyhed at vi ikke længer kan gå på jagt i sønder Plantage da udlejeren ikke ønskede at leje den ud til foreningen længer. Efter forslag for forsamlingen, blev det besluttet at bukkejagten ændres til at gælde en og samme jæger hele dagen. Æv for det, men vi får nok noget godt ud af jagterne alligevel.

11. Lodtrækning af bukketider kan snart findes på hjemmesiden.

12. Då og hjortejagt kan også snart findes på hjemmesiden.

Tak for et godt møde, vi ses derude m.v.h. bestyrelsen.

By |2020-01-30T21:07:27+01:0030 januar 2020|